ปรับปรุงเว็บไซต์

ADD-ON DESIGN PACKAGEMiniMediumStandardPremium
ราคา3,000 บาท4,000 บาท5,000 บาท6,000 บาท
ออกแบบเทมเพลทให้เลือก1 แบบ2 แบบ3 แบบ4 แบบ
ออกแบบโลโก้ให้เลือก1 แบบ1 แบบ2 แบบ2 แบบ
แต่งภาพสไลด์โชว์ (ภาพที่ลูกค้าเตรียมไว้)2 ภาพ3 ภาพ4 ภาพ5 ภาพ
แต่งภาพนิ่งประกอบเนื้อหา (ภาพที่ลูกค้าเตรียมไว้)3 ภาพ5 ภาพ7 ภาพ9 ภาพ