เว็บไซต์ทั่วไป

เว็บไซต์ทั่วไปที่นำเสนอทั่วไปบ่งบอกตัวตนขององค์กร

เว็บไซต์รับจอง

ระบบรับจองหรือการนัดหมายสามารถตรวจสอบข้อมูลการจองได้

เว็บไซต์ขายสินค้า

ระบบขายสินค้า รับชำระเงิน การจัดส่ง สต็อกสินค้า

เว็บไซต์ฝากประกาศ

ระบบรับฝากขายสินค้า บริการ หรือประกาศ อสังหา สินค้า ข่าว ฯลฯ